ANALISIS SIA DALAM PENJUALAN TUNAI INTERNAL PADA PT JAYA ABADI